Proč jsou kontroly kvality důležité při objednávání v Číně?

Zatímco cena produktu je důležitým faktorem, který může ovlivnit vaši cílovou skupinu, kvalita produktu je stejně důležitým faktorem. Zákazník bude zvažovat opětovné zakoupení produktu nebo odkaz na svou rodinu a přátele pouze v případě, že kvalita produktu splní očekávání. Na druhou stranu, pokud je kvalita produktu špatná nebo neuspokojivá, zákazníci si vaše produkty nekoupí bez ohledu na to, jak konkurenceschopné jsou vaše ceny.

Proto je kontrola kvality pro podnik zásadní, aby se zajistilo, že vyrobený produkt splňuje předepsané specifikace. Ať už dovážíte produkty z Číny nebo jakékoli jiné části světa, kontrola kvality by měla být nedílnou součástí vašeho nákupního procesu.

Podle údaje ze Statista v roce 2019 Čína poskytla 28,71 TP2T celkové celosvětové výrobní produkce, přičemž Spojené státy byly na druhém místě s 16,81 TP2T, což z Číny dělá největší zpracovatelský průmysl. Pokud také odebíráte své produkty z Číny, je pro vaše podnikání zásadní zajistit, aby produkty dovážené z Číny odpovídaly vysokým standardům kvality.

Kontrola kvality

Kontrola kvality produktu by se měla zaměřit na zkoumání výrobních procesů, kterými musí požadovaný produkt projít, a specifikací, které musí splňovat, aby si zachoval kvalitu. Kontroly kvality vám pomohou eliminovat riziko dovozu velké části vadných nebo nekvalitních produktů.

Proč je při nákupu produktů z Číny důležitá kontrola kvality?

1.     Kontrola kvality zajišťuje vysokou kvalitu výrobků

Kontrola kvality zajistí, že vyrobené výrobky jsou kvalitní a splňují požadované normy. Zajišťuje také vyšší efektivitu produktu, což znamená, že vyrobený produkt je vyroben z vysoce kvalitního materiálu a nemá vady nebo vady.  

2.     Kontrola kvality minimalizuje variace produktů

Během výroby se mohou objevit odchylky ve výrobcích. Kombinace kontroly kvality a zajišťování kvality pomůže výrobcům najít důvod odchylky a zavést kontroly a kroky k odstranění odchylek ve výrobě.

3.     Kontrola kvality snižuje ztráty

Když odebíráte produkty z Číny, chcete ušetřit na nákladech. Vadné nebo vadné produkty však mohou zvýšit celkové náklady. Přidáním kontroly kvality můžete snížit počet obdržených vadných produktů a zvýšit své zisky.

4.     Kontrola kvality zlepšuje udržení zákazníků

Vaše cílové publikum bude očekávat vysoce kvalitní produkty, které splňují určité standardy kvality. Pokud má produkt, který prodáváte, nižší kvalitu produktu, zvyšuje se riziko ztráty zákazníků, protože produkt nesplňuje jejich očekávání. Kontrola kvality zajišťuje vyšší kvalitu produktů a pomáhá vaší firmě budovat vztah s vašimi zákazníky a dlouhodobě si je udržet.

5.     Kontrola kvality zvyšuje spokojenost zákazníků

Když svým zákazníkům poskytujete kvalitní produkty, ukazujete, že vámi dodávaný produkt splňuje standardy kvality, které očekávají. Pokud můžete nabídnout akreditaci nebo certifikaci k zajištění kvality, pomůže to zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků a oni zůstanou věrní vaší firmě. Když zajistíte standardy vysoké kvality, vaši zákazníci budou důvěřovat vaší značce a doporučí vaše produkty svým přátelům a rodině.  

6.     Dodavatelé budou objednávku brát vážněji

Když necháte své produkty otestovat na kvalitu, vaši dodavatelé budou brát vaše objednávky vážněji a poskytnou vám pouze vysoce kvalitní produkty. Inspektor kvality proto bude muset vynaložit méně úsilí na kontrolu a objednávka může být doručena rychleji. To také pomůže vyhnout se úmyslným/neúmyslným a neopatrným chybám, kterých se dodavatel může dopustit při přípravě vaší objednávky.

Co hledají inspektoři kvality při kontrole kvality?

Inspektor kvality, kterého určíte, aby kontroloval produkty při nákupu z Číny, zajistí, že produkty budou odpovídat standardům kvality a budou splňovat požadavky vašich zákazníků. Inspektor kvality zkontroluje produkt na základě faktorů, jako jsou:

· Odpovídá barva dodávaného produktu specifikaci?

· Jsou rozměry produktu v rámci specifikací?

· Je konečný produkt bez vad?

· Splňuje materiál použitý pro výrobu nominované normy?

· Odpovídá balení a označení produktu značce?

· Pevnost a odolnost obalu

Pokud inspektor kvality po kontrole zjistí, že kvalita produktu neodpovídá normám, můžete se rozhodnout, zda produkt v takové kvalitě přijmout.

Úkolem inspektora kvality není kontrolovat jen jeden, ale ujistit se, že každý výrobek odpovídá značce kvality. Pokud je vadných pouze několik výrobků z velkého množství, lze konstatovat, že je problém ve výrobním procesu, který lze prozkoumat.

Pokud však několik výrobků odpovídá normám, zatímco některé jsou vadné, může inspektor dojít k závěru, že existuje velký problém s výrobním procesem a vyžaduje okamžitou pozornost.

To může také naznačovat, že výrobní jednotka je neefektivní při zavádění definovaného řízení výroby k udržení vysoké kvality. V takové situaci je lepší dostat se do hloubky problému, opravit problémy a přidat do výrobního procesu více kontrol pro zlepšení kvality.

Závěr

Pokud dovážíte zboží z Číny nebo jakékoli jiné země na světě, je důležité přidat do procesu nákupu opatření kontroly kvality, abyste se ujistili, že obdržíte pouze vysoce kvalitní produkty.

Velkoobjemové a levné produkty mohou vyžadovat méně kontrol kvůli spolehlivějším mechanickým operacím. U těchto typů produktů můžete zvážit přidání předvýrobní kontroly, protože kontrola každého produktu bude vyžadovat hodně úsilí a času.

Na druhou stranu, maloobjemové produkty s vysokými náklady mohou vyžadovat provedení více kontrol, protože výrobní proces je složitý a vadnost produktu bude spojena s vyššími náklady. U takových produktů můžete provádět kontroly během výroby. Navíc přidání kontroly před nevratným procesem ve výrobě vám může pomoci snížit vady a zlepšit efektivitu.

Kontrola produktů ve správný okamžik vám pomůže zlepšit vaši efektivitu a snížit výrobní náklady. Pokud vyrábíte nebo odebíráte produkty z Číny, přidání kontrol kvality vám pomůže získat vysoce kvalitní produkty.

Máte zájem o spolupráci s námi? Pak nám jednoduše napište e-mail nebo vyplňte Žádost o nabídku formulář.

Formulář předplatného

předplatit

Pro nejnovější informace o našich produktech a službách

cs_CZCzech