CSR

Beleidsopgave en doel

Ons bedrijfsbeleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verwijst naar onze verantwoordelijkheid voor ons milieu. Het bestaan van ons bedrijf is niet eenzaam. Het maakt deel uit van een groter systeem van mensen, waarden, andere organisaties en natuur. De sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf is om terug te geven aan de wereld, net zoals het ons geeft.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Ons bedrijfsbeleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beschrijft onze inspanningen om terug te geven aan de wereld zoals deze aan ons geeft.

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op ons bedrijf en zijn dochterondernemingen. Het kan ook verwijzen naar leveranciers en partners.

Beleidselementen

We willen een verantwoordelijk bedrijf zijn dat voldoet aan de hoogste normen van ethiek en professionaliteit.

De sociale verantwoordelijkheid van ons bedrijf valt onder twee categorieën: nakoming en proactiviteit. Naleving verwijst naar de toewijding van ons bedrijf aan legaliteit en de bereidheid om gemeenschapswaarden na te leven. Proactiviteit is elk initiatief om mensenrechten te bevorderen, gemeenschappen te helpen en onze natuurlijke omgeving te beschermen.

Nakoming

Wettigheid

Ons bedrijf zal:

Bedrijfsethiek

We doen altijd zaken met integriteit en respect voor mensenrechten. We promoten:

Voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het milieu beschermen

Ons bedrijf erkent de noodzaak om de natuurlijke omgeving te beschermen. Ons milieu schoon en onvervuild houden is een voordeel voor iedereen. We zullen altijd de beste praktijken volgen bij het weggooien van afval en het gebruik van chemische stoffen. Rentmeesterschap zal ook een belangrijke rol spelen.

Mensen beschermen

We zorgen ervoor dat we:

Mensenrechten

Ons bedrijf zet zich in voor de bescherming van mensenrechten. Wij zijn een toegewijde werkgever die gelijke kansen biedt en zullen alle eerlijke arbeidsomstandigheden naleven. We zullen ervoor zorgen dat onze activiteiten niet direct of indirect de mensenrechten in welk land dan ook schenden (bijv. Dwangarbeid).

Proactiviteit

Donaties en hulp

Ons bedrijf kan een budget behouden om geldelijke donaties te doen. Deze donaties zijn bedoeld om:

Vrijwilligerswerk

Ons bedrijf zal zijn werknemers aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen. Ze kunnen vrijwilligerswerk doen via programma's die intern of extern worden georganiseerd. Ons bedrijf kan vrijwilligersevenementen van andere organisaties sponsoren.

Het milieu beschermen

Afgezien van wettelijke verplichtingen, zal ons bedrijf proactief het milieu beschermen. Voorbeelden van relevante activiteiten zijn:

Ondersteuning van de gemeenschap

Ons bedrijf kan investeringen en educatieve programma's van de gemeenschap initiëren en ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld partnerschappen aangaan met verkopers voor de bouw van openbare gebouwen. Het kan ondersteuning bieden aan non-profitorganisaties of bewegingen om de culturele en economische ontwikkeling van mondiale en lokale gemeenschappen te bevorderen.

Inschrijvingsformulier

Abonneren

Voor de laatste informatie over onze producten en diensten

nl_NLDutch