Kwaliteitsmanagement

Diensten > Kwaliteitsmanagement
Inspecties, kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging

GuangzhouSourcing heeft als doel om kwaliteitsproblemen aan de voorkant te identificeren, om uiteindelijk een goed product tegen een eerlijke prijs te leveren. Wij besteden aandacht aan alle stakeholders in de productieketen, om uiteindelijk onze missie ‘Samen Duurzaam Produceren’ te realiseren. Fysieke aanwezigheid in China en eigen mensen ter plaatse is niet voor alle (MKB) ondernemingen haalbaar. Onze dienstverlening is beschikbaar voor zowel gevestigde bedrijven als starters. Bij voorkeur zetten wij in op een langdurige samenwerking met onze partners. Zo leren wij u en uw product goed kennen en kan er pro-actief gehandeld worden.

Wij verdelen kwaliteitsmanagement onder in 2 domeinen: Quality Assurance en Quality Control. Bij sommige producties is het van groot belang, om intensief de kwaliteit te controleren om deze te kunnen waarborgen. In andere gevallen volstaat een minder intensieve controle (dankzij een gedegen QA systeem).

Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitscontrole (QC)
Pre-productie-inspectie (PPI)

Wij evalueren de fabriek en haar mogelijkheden om het product te produceren dat u wilt bestellen.

Eerste artikelinspectie (FAI)

Inspectie van het eerste artikel of monster, om problemen in een vroeg stadium te signaleren.

Controle vóór verzending (PSC)

Wij controleren uw afgewerkte producten om er zeker van te zijn dat alles aan uw eisen voldoet.

Containercontrole (CLC)

Wij zorgen voor het vakkundig laden van uw goederen om een veilige aankomst te garanderen.

Kwaliteitsborging (QA)
Fabriekscontrole

Wij evalueren de fabriek, zijn kwaliteitsnormen, capaciteiten, productiefaciliteiten, certificering, gezondheid en veiligheid en MVO aspecten.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Een op maat gemaakt systeem implementeren om ervoor te zorgen dat uw doelstellingen worden behaald. Het betrekken van personeelstraining, integratie van ERP-systemen en meer.

Kwaliteitsborging (QA)

Bij outsourcing naar toeleveranciers in het Verre Oosten is het veelal wenselijk om goed te onderzoeken hoe de organisatie van de productiepartner reilt en zeilt. Gehanteerde kwaliteitsstandaarden (ten aanzien van personeel, werkomgeving, milieubelasting, etc. etc. Wij hebben ruime ervaring.

Fabriekscontrole
Wij voeren audit werkzaamheden uit a.d.h.v uw doelstellingen.Denk hierbij aan de beoordeling van kwaliteitssystemen, de veiligheidsomgeving en de vereiste capaciteiten van de fabriek in overeenstemming met internationale normen en/of specifieke eisen. Dit zorgt voor zekerheid omtrent de leveringscapaciteiten van uw fabrikant.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Deze dienst bieden wij ook op maat aan, door een kwaliteitsmanagementprogramma op basis van uw behoeften vorm te geven. Dit kan in de vorm van trainingen in de fabriek, integratie in uw ERP-systeem en het leveren van algemene rapportagesystemen van de leverancier aan uw organisatie.
Preproductie-inspectie
Deze inspectie lijkt erg op een fabriekscontrole, maar is iets minder diepgaand en gedetailleerd. Voor deze inspecties lichten wij de geselecteerde partijen door om de beste samenwerkingspartner voor uw product aan te kunnen bevelen.
Eerste artikelinspectie
Dit is een inspectie van het eerste artikel of een monster, voordat uw product in massa wordt geproduceerd. Met behulp van deze inspectie kunnen wij in een vroeg stadium signaleren of het product wel aan uw kwaliteitseisen voldoet.. Dit geeft u de tijd om nog de nodige wijzigingen door te voeren, voordat het kwaad al is geschieden en de massaproductie al is begonnen.
Controle vóór verzending
Deze vorm van Kwaliteitscontrole is het belangrijkste. Deze inspectie vindt vóór de verscheping plaats en houdt in, dat steekproefsgewijs alle nodige productkenmerken worden gecontroleerd. Op deze manier verkrijgt u zekerheid omtrent de productiekwaliteit van uw product (vóórdat het verscheept is).
Container laden controleren
Tijdens de containerbeladingscontrole zorgen wij ervoor dat alles goed in de container wordt geladen, zodat uw goederen veilig aankomen. Zeker wanneer uw producten kwetsbaar zijn, of de container niet helemaal gevuld is, is het belangrijk om een professionele belading te controleren.
Kwaliteitscontrole (QC)

Kwaliteitscontroles zijn dehands-on controles/inspecties, waarin wij de producten toetsen naar vooraf vastgestelde kwaliteitsvereisten. Kwaliteitscontroles gaan over de inspectie van goederen, tijdens productie (halffabrikaten) of nadat ze geproduceerd en/of geassembleerd zijn.

Wij werken als uw volledige kwaliteitsmanager in China. Hiervoor voeren wij strikte Kwaliteitscontroles uit in de fabrieken en uw vereiste QA-procedures met zowel onze eigen leveranciers, als uw eigen gevonden fabrieken.

Wij bieden de volgende QC-services:

Wij werken als uw volledige kwaliteitsmanager in China. Hiervoor voeren wij strikte Kwaliteitscontroles uit in de fabrieken en uw vereiste QA-procedures met zowel onze eigen leveranciers, als uw eigen gevonden fabrieken.

Neem contact op met ons
Inschrijvingsformulier

Abonneren

Voor de laatste informatie over onze producten en diensten

nl_NLDutch